Fler händer i vården

Samhall erbjuder medarbetare med stora hjärtan

Allt fler kommuner har ett behov av att rekrytera fler medarbetare till äldreomsorgen. Samhall ser sig själva som en nyckel i det pusslet. Enligt Christina Ridderström, chef över den offentliga affären, är Samhalls medarbetare utbildade i samtliga servicetjänster inom omsorgen samtidigt som de kan bjuda på det lilla extra, tid för omtanke om de äldre.

– Vi har stor erfarenhet av att arbeta med servicetjänster inom omsorg. När den vårdutbildade personalen kan ägna sig helhjärtat åt vård, frigör det tid, minskar stress och skapar en bättre arbetsmiljö. Samhall avlastar personalen inom omsorgen med alla arbetsuppgifter utöver direkta vårdinsatser som att städa, tvätta, handla mat, administration och ledsagning, säger Christina Ridderström.

Christina Ridderström

Varför ska kommunerna välja Samhall?

Christina Ridderström lyfter fram den stora kompetensen som Samhalls anställda besitter:

– Vår pålitliga personal är yrkesutbildad från Samhall inom området och har ofta gått ett antal påbyggnadsutbildningar. Vi har också flera olika yrkesroller inom omsorg.

Vilken konkret nytta gör Samhalls anställda på äldreboenden och i hemtjänsten?

Enligt Christina Ridderström har verksamheter inom omsorg där Samhall har tagit över ansvaret för servicetjänsterna lett till att flera positiva effekter visat sig både för personal, brukare och anhöriga:

– Vi ser att personalens sjukfrånvaro har minskat markant. När antalet vikarier gått ner har verksamhetens utgifter minskat och kvaliteten på serviceuppgifterna har förbättrats. Vårdtagarna och deras anhöriga upplever en större trygghet med fler och samma människor på plats i vardagen; när de både får mer omsorg och högre kvalitet på vården skapar det en bättre boendemiljö – och en ökad livskvalitet.

Kontakta oss så hjälper vi dig!

Vill du veta mer om hur Samhall kan stötta just din kommun? Lämna dina uppgifter här nedan så hör vi av oss och bokar in ett möte.

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

  • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
  • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
  • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
  • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se