Fler händer i vården

3 tips när ni ska genomföra en reserverad upphandling

Allt fler kommuner upphandlar med sociala hänsyn och en del har gjort reserverade upphandlingar. Men vad ska man tänka på som kommunpolitiker och offentlig inköpare vid upphandlingar med sociala hänsyn och reserverade upphandlingar? Christina Ridderström, affärsområdeschef på Samhall, säger att det framförallt handlar om tre saker.

För det första måste starten gå i politiken. Den offentliga upphandlingen bör betraktas som ett strategiskt verktyg av den politiska ledningen.

– Politisk vilja är ett måste för att göra upphandlingar med sociala hänsyn och reserverade upphandlingar. Inköpsavdelningar, verksamhetschefer och förvaltningsledningarna får svårt att starta ett stort strategiskt arbete på egen hand.

För det andra bör sociala hänsyn inkluderas i kommunens upphandlingspolicy.

– Gör en upphandlingspolicy där det står att kommunen bör eller ska göra upphandlingar med sociala hänsyn eller reserverade upphandlingar. Policyn bör klargöra hur upphandlingarna ska bidra till kommunens arbete mot arbetslöshet, segregation och liknande problem. Ju tydligare det är formulerat att verktyget ska användas, och när, desto lättare blir det för nämnder, förvaltningsledningar och upphandlare att använda och följa policyn.

För det tredje bör tips och inspiration hämtas från andra som redan genomfört en reserverad upphandling.

– Det finns en lista på kommuner på Tillväxtverkets webbplats. Där har man också sammanställt några exempel på tillvägagångssätt och styrande formuleringar inför en reserverad upphandling.

Läs mer

Kontakta oss så hjälper vi dig!

Vill du veta mer om hur Samhall kan stötta just din kommun? Lämna dina uppgifter här nedan så hör vi av oss och bokar in ett möte.

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

  • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
  • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
  • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
  • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se