Fler händer i vården

Tre goda skäl att upphandla med sociala kriterier

Hur utformar man en upphandling så att skattemedlen används på ett ansvarsfullt sätt och bidrar till ett mer socialt hållbart samhälle? Det är utgångspunkten för upphandlingar med sociala kriterier.

Ett vanligt krav i en socialt ansvarsfull upphandling är att människor som står långt från arbetsmarknaden ska få möjlighet till sysselsättning. Samhall välkomnar den utvecklingen.

– När man använder skattemedel borde man verkligen se till att alla får vara med och spela.

På Samhall är man experter på att skapa utvecklande arbeten åt personer med funktionsnedsättningar. Genom att matcha rätt person till rätt arbete skapar Samhall varje år nya möjligheter till arbete för tusentals personer som tidigare stått långt ifrån arbetsmarknaden. Bland kunderna finns många av Sveriges största företag, och kommuner och regioner över hela landet.

Samhall deltar ofta i upphandlingar med sociala kriterier. Samhall ser fler fördelar för kommuner och regioner som använder den möjligheten:

1. Gynnar de egna invånarna

Om en kommun använder sig av sociala kriterier, gynnas de människor i kommunen som haft svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. De får möjlighet att gå från bidragsberoende till att leva på sin egen lön.

2. Stärker den egna ekonomin

En del av ekvationen är rent ekonomisk: Trycket på kommunens arbetsmarknadsenhet minskar när människor som haft svårt att hitta jobb blir skattebetalare. Ju fler som kan försörja sig själva – desto mindre välfärdstryck.

3. Större mångfald och öppenhet

När Samhalls medarbetare kommer in, tenderar arbetsgruppen att bli lite mjukare i hur man pratar med och om varandra. Det är bra att låta fler möta människor som ser ut och beter sig lite annorlunda – både på jobbet och i samhället. Och när våra medarbetare är rätt matchade levererar de på hög nivå. Det blir magi.

Att lägga till sociala kriterier i en upphandling är inte komplicerat. Läs mer här om socialt ansvarsfulla upphandlingar:

Kontakta oss så hjälper vi dig!

Vill du veta mer om hur Samhall kan stötta just din kommun? Lämna dina uppgifter här nedan så hör vi av oss och bokar in ett möte.

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

  • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
  • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
  • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
  • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se