Fler händer i vården

Guide: Så går det till när Samhall och en kommun börjar samarbeta

Många kommuner söker sätt att få in fler händer i omsorgen och allt fler är nyfikna på Samhall. Men vad ska man egentligen tänka på när man börjar samarbeta? Christina Ridderström, som är chef för affärsområdet Offentlig sektor på Samhall, berättar att det finns en etablerad process i fem steg. Och den startar direkt när Samhall har vunnit en upphandling av omsorgstjänster och samarbetet ska börja.

1. Samhall sätter ihop arbetsgruppen

Samhall har utvecklat ett avancerat matchningssystem som gör det möjligt att hitta medarbetare med de förmågor som krävs för arbetsuppgifterna. Som omsorgsassistent ställs till exempel högre krav på social förmåga för att kunna fungera tillsammans med brukare och anhöriga.

Arbetsgruppen förbereds med utbildning i Samhallskolan. Här får medarbetarna lära sig mer om till exempel omsorgsrutiner, hygien, smittskydd och hur man bemöter brukare och anhöriga. Utbildningen pågår kontinuerligt under hela uppdraget.

– Vi sätter ihop en större arbetsgrupp så att vi alltid ska ha tillgång till förberedda vikarier när det behövs, berättar Christina Ridderström. Sedan jobbar Samhallmedarbetarna aldrig ensamma, de är alltid minst två för att kunna stötta och komplettera varandra.

2. Informationsträff med brukare och anhöriga

När det nya avtalet ska börja gälla och Samhall kommer in i verksamheten, är det viktigt att hålla personal, brukare och anhöriga informerade om vad det innebär för dem.

–  Vi har full respekt för att det kan finnas oro inför det nya, säger Christina Ridderström. Det bästa är när vi tillsammans med kommunen har en informationsträff för äldre och anhöriga Kommunen kan berätta vad som ingår i avtalet. Vi får möjlighet att berätta vilka vi är, och anhöriga och äldre kan ställa frågor. Hur kommer det att funka? Vilka är det som kommer till min mamma?

3. Uppstartsmöte med genomgångar i verksamheten

Samhalls arbetsledare går igenom alla praktiska förutsättningar tillsammans med de ansvariga i verksamheten, så att arbetsledarna kan introducera resten av medarbetarna när uppdraget startar.

I många kommuner finns en vilja att skapa arbetstillfällen för människor som står långt från arbetsmarknaden. Men det krävs kompetens och erfarenhet för att det ska fungera för alla inblandade. Samhall har det fulla personalansvaret för sina medarbetare. Arbetsledarna finns alltid nära.

– Våra medarbetare startar på våra driftskontor varje morgon, berättar Christina Riderström. Där klappar vi om varann, kollar att alla har vad de behöver, och så gör vi schemat för dagen. Vi har 30 års erfarenhet av att jobba med människor som står långt från arbetsmarknaden och vet vad de behöver.

4. Täta uppföljningar

– Vår uppstartstid är ofta lite längre, berättar Christina Ridderström. I början har vi mycket närvarande arbetsledning som kollar av att allt fungerar och gör de justeringar som behövs. Våra områdeschefer jobbar nära driften. Det är alltid en kort väg in för dig som kund när det finns frågor. Du kan snabbt få kontakt med den som är ansvarig för det dagliga, och vi har en struktur för att hantera allt som kan uppstå.

Samhall ser gärna täta uppföljningar i omsorgsuppdragen. Särskilt i den inledande fasen är det värdefullt att stämma av med jämna mellanrum. Därefter är det kundens önskemål som styr.

5. Regelbundna egenkontroller

Varje månad gör medarbetarna egenkontroller tillsammans med sin chef, där man mäter olika kvalitetsnivåer som är relevanta på just det uppdraget. Egenkontrollerna är en viktig del i Samhalls arbete. Ett sätt att utveckla medarbetarna och lära dem att ta ansvar.

– På Samhall pratar vi inte om svårigheter och hinder – bara om arbetsförmåga, berättar Christina Ridderström. Alla människor har en arbetsförmåga, men några kan behöva hjälp att anpassa arbetsmiljön och uppgifterna. Det kan vi på Samhall.  Och när vi lyckas matcha förmågan med rätt arbetsuppgifter – då kan ett funktionshinder bli en superkraft.

Kontakta oss så hjälper vi dig!

Vill du veta mer om hur Samhall kan stötta just din kommun? Lämna dina uppgifter här nedan så hör vi av oss och bokar in ett möte.

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

  • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
  • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
  • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
  • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se