Fler händer i vården

Checklistan: Så lyckas du med en socialt ansvarsfull upphandling

Ekonomi och kvalitet står förstås i fokus för offentliga upphandlingar, men det blir också allt vanligare med sociala kriterier. Ofta handlar de om att skapa arbetsmöjligheter för människor som står långt från arbetsmarknaden.

Ett företag som är experter på just det, är Samhall. Genom att matcha rätt person till rätt arbete skapar man varje år nya möjligheter till arbete för tusentals personer som tidigare stått långt ifrån arbetsmarknaden.

Men hur fungerar det egentligen med sociala kriterier? Här reder vi ut vad som är bra att tänka på.

Många vinnare med sociala kriterier

Att upphandla omsorgstjänster med sociala kriterier är ett sätt för en kommun få in fler händer i omsorgen, samtidigt som man skapar arbetstillfällen för kommuninvånare som har svårt att hitta jobb på egen hand. En lösning som många vinner på alltså. Ändå tycker många upphandlare fortfarande att det är svårt.

Samhall har följt många upphandlingar och vet vad som kan gå snett och vad man ska tänka på vid en socialt ansvarsfull upphandling:

1. Lär dig av andra

Läs på. Det finns mycket att läsa om socialt ansvarsfull upphandling, till exempel hos Upphandlingsmyndigheten och Sveriges Kommuner och Regioner. Prata med kollegor i andra kommuner. Hur har de gjort? Hur har de skrivit sina förfrågningsunderlag? Hur formulerade de sina sociala kriterier, och vilka har fungerat? Vad har de lärt sig?

2. Börja smått

Om du är ny på upphandling med sociala kriterier: börja i det lilla. Välj ett mindre kontrakt och pröva där, eller välj ut en del av en större upphandling. Om kommunen till exempel ska upphandla tvätt och hemstädning i omsorgen: upphandla med sociala kriterier i vissa bostadsområden. Eller om du ska upphandla städ- och receptionstjänster: lägg receptionstjänsterna med sociala kriterier till en början, och låt städupphandlingen vara som vanligt. Att pröva stegvis är också ett bra sätt att vänja de interna kunderna i verksamheten.

3. Uteslut inte någon annan

Vi vill ju skapa förutsättningar för att de som står långt ifrån ska få vara med och spela – då måste vi passa oss så att vi inte utesluter någon annan. Gör inte kriteriet så smalt att det utestänger t ex unga. Sociala kriterier är ju ett verktyg som ska skapa inkludering, inte skapa hinder för nya grupper.

4. Om du inte kan följa upp kravet – ställ det inte

Uppföljning är både viktigt och svårt i alla upphandlingar. Men det räcker inte med att ställa krav på att vissa sociala kriterier ska vara uppfyllda och låta anbudsgivaren sätta kryss i en ruta – om ni inte sedan följer upp vad som levererades. Som upphandlare måste du tänka igenom i förväg hur du ska kontrollera att företaget levererar på kraven, och hur hela uppdraget går. De sociala upphandlingarna är ju utformade för att göra samhället lite vänligare. Se till att fuskarna inte kommer in där.

5. Informera verksamheterna

Förklara för verksamheten varför kommunen upphandlat med sociala kriterier, och vad det betyder. Ett bra sätt är att ordna ett möte för personal, brukare och anhöriga. Be företaget som vann upphandlingen att komma och berätta om sig själva – vilka de är, hur de arbetar och hur de förbereder sina medarbetare. Här kan man tidigt förebygga missförstånd och hantera eventuell oro.

Kontakta oss så hjälper vi dig!

Vill du veta mer om hur Samhall kan stötta just din kommun? Lämna dina uppgifter här nedan så hör vi av oss och bokar in ett möte.

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

  • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
  • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
  • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
  • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se