Bättre arbetsmiljö för våra undersköterskor med Samhall

För Filipstad kommun är det viktigt med en bra och jämn kvalitet på omsorgstjänsterna. Genom att anlita Samhall så frigörs den ordinarie personalen till uppgifter som mer handlar om omvårdnad.

– Vi ser också att arbetsmiljön för personalen inom omsorgen förbättras när de kan fokusera, vilket känns väldigt bra, säger Eva-Lena Svensson, chef för omsorg och omvårdnad i Filipstad kommun.

Samhall är snabba på lösa problem och enligt Eva-Lena Svensson har de också bra rutiner kring bland annat hygien, bemötande, miljöaspekter och avvikelserapportering. Hennes råd till andra kommuner som funderar på att upphandla Samhall är att börja i det lilla:

– I Filipstad så började vi med att anlita Samhall för tvätt och städ. När vi sedan såg att det fungerade bra så utökade vi till fler tjänster.

Kontakta oss för mer information.

Är du intresserad av att jobba på Samhall? Kontakta arbetsförmedlingen för att få hjälp med hur du söker jobb hos oss.

Här får du!

I vår guide lär du dig mer om offentlig upphandling.

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

  • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
  • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
  • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
  • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

 

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Datainspektionen.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM

Telefon 020 – 572 572

e-post: dataskydd@samhall.se