Fler händer i vården

11 886 färre sjukskrivningstimmar i Boden när Samhall klev in

De anställda inom äldreomsorgen i Boden ägnade tidigare en stor del av sin arbetstid åt mat- och materialleveranser, tvätt, klädvård och städning, och mindre tid till omvårdnad som de egentligen är utbildade för. När servicetjänsterna inleddes 2014 i form av ett projekt blev de positiva effekterna snabbt synliga för både vårdpersonalen och de boende. Nu kan de fokusera på omvårdnaden, utan att uppleva stress för andra sysslor.

Enligt Samhall ledde projektet med Bodens kommun till fyra tydliga effekter.

  1. Sjukskrivningstalen sjönk med 11 886 timmar under 2015, jämfört med året innan.
  2. Färre vikarier och extraresurser behövdes samtidigt som städningen blev effektiv. Det bidrog i sin tur till en höjd kvalitet på serviceuppgifterna och ekonomiska vinster för kommunen.
  3. Omvårdspersonalen kunde fokusera på det den är utbildad för, vilket bidrog till en bättre arbetsmiljö då omvårdspersonalen fick mer tid, energi och stimulans. I praktiken fick de boende och deras anhöriga därmed mer tid och högre kvalitet på omvårdnaden, vilket ledde till ökad trygghet och bättre boendemiljö.
  4. Jobbtillfällen skapades för Samhalls anställda vilket bidrog till att bryta utanförskap.

Kontakta oss så hjälper vi dig!

Vill du veta mer om hur Samhall kan stötta just din kommun? Lämna dina uppgifter här nedan så hör vi av oss och bokar in ett möte.

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

  • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
  • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
  • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
  • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se