Bättre arbetsmiljö för våra undersköterskor med Samhall

För Filipstad kommun är det viktigt med en bra och jämn kvalitet på omsorgstjänsterna. Genom att anlita Samhall så frigörs den ordinarie personalen till uppgifter som mer handlar om omvårdnad. – Vi ser också att arbetsmiljön för personalen inom omsorgen förbättras när de kan fokusera, vilket känns väldigt bra, säger Eva-Lena Svensson, chef för omsorg […]