Reserverad upphandling – vad är det?

En reserverad upphandling möjliggör för tex kommuner att som arbetsgivare arbeta för en social och yrkesmässig integration av personer med funktionsnedsättning eller personer som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Enligt Christina Ridderström, chef för arbetsområdet Offentlig sektor, arbetar Samhall för ett Sverige där alla ska kunna komma in och bidra på arbetsmarknaden, […]

3 tips när ni ska genomföra en reserverad upphandling

Allt fler kommuner upphandlar med sociala hänsyn och en del har gjort reserverade upphandlingar. Men vad ska man tänka på som kommunpolitiker och offentlig inköpare vid upphandlingar med sociala hänsyn och reserverade upphandlingar? Christina Ridderström, affärsområdeschef på Samhall, säger att det framförallt handlar om tre saker. För det första måste starten gå i politiken. Den […]

Tre goda skäl att upphandla med sociala kriterier

Hur utformar man en upphandling så att skattemedlen används på ett ansvarsfullt sätt och bidrar till ett mer socialt hållbart samhälle? Det är utgångspunkten för upphandlingar med sociala kriterier. Ett vanligt krav i en socialt ansvarsfull upphandling är att människor som står långt från arbetsmarknaden ska få möjlighet till sysselsättning. Samhall välkomnar den utvecklingen. – […]

Samhall i Filipstad: Vi är ett komplement till vården

Ibland är det stressigt att arbeta inom äldreomsorgen. För att få fler händer inom vården har Filipstads kommun länge anlitat Samhall. Uppdraget beskrivs som ”samhallsnytta” och består av tre ben: 1. Medarbetarnytta2. Samhällsnytta3. Kundnytta

Samhall erbjuder medarbetare med stora hjärtan

Allt fler kommuner har ett behov av att rekrytera fler medarbetare till äldreomsorgen. Samhall ser sig själva som en nyckel i det pusslet. Enligt Christina Ridderström, chef över den offentliga affären, är Samhalls medarbetare utbildade i samtliga servicetjänster inom omsorgen samtidigt som de kan bjuda på det lilla extra, tid för omtanke om de äldre.  […]

Guide: Så går det till när Samhall och en kommun börjar samarbeta

Många kommuner söker sätt att få in fler händer i omsorgen och allt fler är nyfikna på Samhall. Men vad ska man egentligen tänka på när man börjar samarbeta? Christina Ridderström, som är chef för affärsområdet Offentlig sektor på Samhall, berättar att det finns en etablerad process i fem steg. Och den startar direkt när […]

Checklistan: Så lyckas du med en socialt ansvarsfull upphandling

Ekonomi och kvalitet står förstås i fokus för offentliga upphandlingar, men det blir också allt vanligare med sociala kriterier. Ofta handlar de om att skapa arbetsmöjligheter för människor som står långt från arbetsmarknaden. Ett företag som är experter på just det, är Samhall. Genom att matcha rätt person till rätt arbete skapar man varje år […]

11 886 färre sjukskrivningstimmar i Boden när Samhall klev in

De anställda inom äldreomsorgen i Boden ägnade tidigare en stor del av sin arbetstid åt mat- och materialleveranser, tvätt, klädvård och städning, och mindre tid till omvårdnad som de egentligen är utbildade för. När servicetjänsterna inleddes 2014 i form av ett projekt blev de positiva effekterna snabbt synliga för både vårdpersonalen och de boende. Nu […]

Demografiutvecklingen gör att vi måste tänka nytt när vi rekryterar

Andelen äldre i befolkningen ökar för varje år och för Karlstad kommun innebär det att behovet av mer personal inom äldreomsorgen blir allt större. Det är redan idag en utmaning att rekrytera och det är en av anledningarna till att man har anlitat Samhall. – Nu kan våra undersköterskor fokusera på omvårdnad medan Samhalls personal […]