Reserverad upphandling – vad är det?

En reserverad upphandling möjliggör för tex kommuner att som arbetsgivare arbeta för en social och yrkesmässig integration av personer med funktionsnedsättning eller personer som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Enligt Christina Ridderström, chef för arbetsområdet Offentlig sektor, arbetar Samhall för ett Sverige där alla ska kunna komma in och bidra på arbetsmarknaden, […]

3 tips när ni ska genomföra en reserverad upphandling

Allt fler kommuner upphandlar med sociala hänsyn och en del har gjort reserverade upphandlingar. Men vad ska man tänka på som kommunpolitiker och offentlig inköpare vid upphandlingar med sociala hänsyn och reserverade upphandlingar? Christina Ridderström, affärsområdeschef på Samhall, säger att det framförallt handlar om tre saker. För det första måste starten gå i politiken. Den […]